Ak už váš komín nespĺňa požadované vlastnosti, je na čase urobiť jeho rekonštrukciu. Tu máte na výber z dvoch možnosti. Alebo pôvodný komín vyvložkujete (urobíte teda nový komín v komíne a pôvodný už bude slúži len ako podporný obal pre ten nový), alebo starý komín rozoberiete a postavíte úplne nový. Treba pri tom zvážiť veľa dôvodov: finančná a časová náročnosť, čím a ako budeme ďalej vykurovať atď.

Najbežnejšia forma rekonštrukcie komína je vyvložkovanie nerezovou vložkou bez predchádzajúcich úprav starého komína. Tu je však jedno riziko. Vložka musí byť o dosť menšia ako pôvodný otvor. Je to z dôvodu, že každá nerezová rúra má po obvode okraj presahujúci asi 5 mm na každej strane. To je už o 1 cm menej priestoru  v komíne. Tá často podstatnejšia vec je, že staršie murované komíny síce z vonkajšej strany vyzerajú rovné, no vnútorná časť je vždy o niečo posunutá, vytŕča v nej tehla alebo malta. Do vášho staršieho komína so svetlosťou 15 cm teda často vložíte novú rúru so svetlosťou 13 cm. A to už nemusí postačovať, prípadne je to úplne na hrane správneho fungovania komína.

 

 

Uvediem jeden konkrétny príklad správnej rekonštrukcie po zvážení všetkých pre a proti, ktorý v sebe zahŕňa rekonštrukciu starého a tiež výstavbu nového komína:

 

Objednávateľ nechcel zasahovať do spodných obytných priestorov a ponechal tam pôvodný komín. Na povale bol komín rozobratý z dôvodu rekonštrukcie strechy a tiež nevyhovujúceho stavu. Priemer nového komína mal byť zachovaný na priemere 15 cm. Museli sme zväčšiť vnútornú časť starého komína a tiež v niektorých častiach spevniť steny.

 

 

V podstrešnej časti sme vystavali nový komín. V novom komíne je nerezová vložka zaizolovaná. Stará aj nová časť komína slúžia len ako opora pre nerezový jednovrstvový certifikovaný systém. Toto musí byť dodržané pre bezpečné fungovanie komína.

 

 

V nadstrešnej časti je komín ukončený podľa požiadavky objednávateľa strieškou (medingerovou hlavou) a povrchovú úpravu tvorí silikátová omietka.

 

 

 

Ak sme vás zaujali, kontaktujte nás. Spoľahlivo vykonáme jednoduché aj zložitejšie rekonštrukcie starších komínov. Samozrejmosťou je aj potvrdenie o preskúšaní komína (revízna správa).