KERAMICKÝ KOMÍN – NEREZOVÝ KOMÍN

 

Keramický komín či nerezový? Ktorý je lepší? Odpoveď je jednoduchá. Oba sú dobré, len ich treba vhodne použiť. Keramický komín je zložitejší na stavbu a väčšinou býva súčasťou stavby. Nerezové viacvrstvové komíny sú vhodné v prípade potreby jednoduchej a rýchlej montáže. Majú už z výroby peknú povrchovú úpravu a často ako výrazný prvok dotvárajú vonkajší vzhľad budovy, príp. aj interiér. Pekný vzhľad je dôležitý. No ak má plniť dobre aj svoju funkciu, teda odvádzať splodiny horenia, treba dbať na jeho parametre. Ak to porovnáme s automobilom, slabý motor vám nebude dobre ťahať, no príliš silný bude mať obrovskú spotrebu. A tak je to aj pri komínoch. Nedostatočný komín pre určitý spotrebič vám spôsobí značné problémy s výkonom, zadymením a pod. Naopak predimenzovaný komín vám bude zvyšovať spotrebu a tiež môže pôsobiť aj na správne fungovanie spotrebiča. Dnešné keramické aj nerezové komíny sú dobre fungujúce systémy a zručnejší majster ich za dodržania správneho postupu zvládne namontovať sám. No správny výber parametrov odporúčam konzultovať s odborníkmi. Či už to budú projektanti, krbári alebo kominári. Vyberte si takých, ku ktorým máte dôveru.

STAVBA KERAMICKÉHO KOMÍNA 

Základňa a prvé komínové bloky

Váha keramického komína sa počíta na stovky kilogramov a preto poriadne dimenzovaný základ je nevyhnutnosťou. Na tento sa najčastejšie inštaluje prvý podstavný blok z komínovej tvárnice. Vypĺňa sa betónom a pri správnom osadení je to výborná základňa na začatie stavby samotného komína. Nebýva súčasťou komínového systému a je potrebné ho objednať samostatne.

 

Spodná časť systémového komína

Do prvej komínovej tvárnice sa najčastejšie ukladá spodná časť keramickej komínovej vložky s odtokom kondenzátu. Je mimoriadne dôležité ukladať keramické vložky tzv. „po vode“! To znamená, že sa horná vložka zasúva do spodnej! Tiež sa do tvárnice vyrezáva otvor na odvetrávaciu mriežku. Tá slúži na odvetranie prípadnej vlhkosti z izolácie. Nasleduje dvierkový diel na vyberanie sadzí z komína. Ten je potrebné tiež správne vyrezať do komínovej tvárnice. Vložky je potrebné spájať priloženým tmelom aby správne plnili svoju funkciu.

T-kus (sopúch)

Inštaluje sa do rôznej výšky. Táto záleží na druhu pripojeného spotrebiča. Niektoré napojenia sú skryté (dymovod je napojený v zadnej časti za spotrebičom priamo do sopúcha). Iné mierne nad spotrebičom, prípadne aj vo väčšej výške. Záleží to na estetickom prevedení a tiež na tom ako nám to dovolia vnútorné keramické vložky v komíne. Pri počítaní výšky sopúcha prihliadnite na prípadnú zmenu výšky už existujúcej podlahy. Komín sa totiž často stavia ešte pred jej úplným dokončením.

 

Čistiaci otvor (dvierka)

Inštaluje sa v prípade ak to vyžadujú predpisy. Najčastejšie v podstrešnej časti budovy. Obyčajne nebýva súčasťou komínového systému a je potrebné ho objednávať samostatne.

 

Ukončenie komína

Horná časť komína býva najčastejšie ukončená betónovou krycou platňou. Tá ukončuje komínové tvárnice a izoláciu komína. Cez ňu v hornej časti presahuje keramická komínová vložka. Na ňu sa inštaluje nerezový diel. Tento plní viac funkcií. V spodnej časti nad platňou ústi odvetranie komínovej izolácie. Horná časť je ukončenie keramickej vložky a je to aj výrazný estetický prvok na komíne. Ukončeniu komína venujte mimoriadnu pozornosť správnou inštaláciou. Len vtedy je zaručené nezatekanie dažďovej vody do systému, správne odvetranie a tiež odvádzanie splodín horenia (dymu).

 

Komín sa spevňuje vkladaním betonárskej vystužovacej ocele (roxoru). Obyčajne priemeru 8, 10 až 12mm. Táto sa zalieva do na to určených otvorov v tvárniciach. Komíny s výškou nad 5m odporúčame stavať aspoň na dvakrát aby mali jednotlivé časti možnosť správne vyzrieť. Ak má komín značnú výšku je potrebné ho uchytiť. Obyčajne sa to robí kovovým prstencom upevneným na konštrukciu budovy alebo strešnú konštrukciu. Odporúčame medzi prstenec a povrch komína vložiť mäkší, nehorľavý materiál. Komínový systéme pracuje a v prípade pevného uchytenia môže dôjsť k deštrukcií.

 

STAVBA NEREZOVÉHO KOMÍNA

 

Stavba nerezového komína umiestneného v interiéri je podobná ako u keramického. V tomto prípade by som však volil komín keramický. Nerezový komín je najvýhodnejšie stavať ako „fasádny“. Umiestnený je z vonkajšej strany budovy na fasáde. Jeho stavba je rýchla a vzhľadom na dobrý prístup skoro ku všetkým jeho dielom, je aj jednoduchšia jeho prípadná oprava.

 

Najdôležitejšie je správny prestup stenou budovy. Pozor na horľavé materiály. Aj keď povrch viacvrstvového komína nemá pri bežnej prevádzke veľkú teplotu, jednoznačne treba dodržať normy. Ďalej je dôležité aby stena na ktorú bude komín upevnený mala dostatočné mechanické vlastnosti na jeho upevnenie a nosnosť.

Ak máme splnené tieto vlastnosti, je už len na nás ako bude komín vyzerať. Či horná časť bude prestupovať strechou alebo strešnú konštrukciu obídeme. A taktiež farebný odtieň povrchu komína je na výber v širokej palete.

 

 

Spôsob ukotvenia základne, rozmiestnenie a počet uchytávacích prvkov je potrebné jednoznačne dodržať podľa pokynov výrobcu.

 

 

Skoro všetky práce spojené s výstavbou oboch druhov komínov sú práce vo výškach. Preto je potrebné ovládať túto problematiku a nepreceniť vlastné sily. Prípadné následky môžu byť fatálne a úplne pokaziť radosť z nového komína.