Čistenie a vložkovanie 

komínov

0918 800 611

Prečo a kedy vložkovať komín?

Jednou vetou na otázku „prečo vložkovať komín„?
Pretože vám váš vlastný komín môže uškodiť prílišným teplom (vyhoríte) alebo plynmi (otrávite sa).
V poriadku a „kedy je správny čas na vložkovanie„?
Keď si chcete byť istý, že váš starší komín je bezpečný a potvrdenie od kominára nechcete použiť pri poistnej udalosti.

Tak si to rozoberme. Komín je v základe jednoduché zariadenie pracujúce na princípe komínového efektu.
Komínový efekt vzniká vo vertikálne (stojato) orientovanej dutine. Ak je na jej spodnej časti vyššia teplota ako na vrchnej, vzduch sa začne pohybovať smerom hore. Ak je toto prúdenie v komíne, hovoríme o komínovom ťahu. Tento princíp využíva aj váš komín.

Nové komínové systémy sú navrhnuté ako viac vrstvové.
vnútorná šamotová (môže byť aj nerezová, príp. z iného materiálu) vložka slúži na odvádzanie plynov. Musí byť správne tepelne navrhnutá a plynotesná. Vložka je obalená do
izolácie, ktorá slúži na vytvorenie správnej prevádzkovej teploty vo vložke a tiež na neprepustenie tepla do vonkajšej steny komína
vonkajšiu stenu komína tvoria najčastejšie tvárnice z ľahčeného betónu alebo betónu.
Ak správne použijete takýto typ komína, určený pre vaše zariadenie (kotol, krb a pod.), máte istotu, že pri správnom používaní a čistení vydržia bez rizika celé desaťročia.

Staršie komíny sú jednoduchšie. Tehlový obal je vložka aj izolácia a tiež vonkajšia stena. Niekedy je vylepšený o azbestocementovú rúru. A to je veľký problém. Musia sa dobre čistiť, aj sa tepelne rozťahovať a tesniť. Je toho veľa a čím sú staršie, tým horšie to zvládajú.
Komín je zariadenie pracujúce s teplom a aj keď  to na prvý pohľad tak nevyzerá, vplyvom tepla sa rozťahuje a sťahuje. Tento opakovaný proces zle pôsobí na maltové spoje. Tieto sú čoraz menej tesné. Ak v ňom stúpne tlak plynov (napr. vplyvom horenia alebo čiastočného upchatia), plyny sa začnú tlačiť cez maltové spoje a omietku do priestoru okolo komína. A to už je riadne nebezpečné!
Nepríjemné sú aj páchnuce dechtové fľaky na vonkajšej stene.

V súčasnosti jedno z najlepších riešení je takýto komín vyvložkovať. Jeho nové vlastnosti potom budú lepšie ako keď bol novopostavený!

  • pôvodný tehlový komín bude mať funkciu vonkajšej steny a zabezpečí stabilitu
  • izoláciu čiastočne zabezpečí vzduchová medzera medzi tehlovým obalom a vložkou
  • vnútorná vložka je najčastejšie z nerezovej ocele rôznych vlastností. Vložka svojím hladkým povrchom zabezpečí jednoduché čistenie. Správnym pospájaním vložiek sa môže komín vplyvom tepla rozťahovať a bude tesniť. Vhodným výberom triedy nerezu zabezpečíme dlhú životnosť.

Aké komínové vložky sa používajú?

Poznáme veľa druhov nereze. Každá má rôzne použitie a rôzne vlastnosti. Do ocele s určitým obsahom uhlíka sú pridávané ešte ďalšie (tzv. legovacie) prvky ako chróm, nikel a iné. Pre vložkovanie komínov na pevné palivo sú najčastejšie používané dva druhy:

  • nerezová oceľ triedy 1.4404 je asi najpoužívanejšia nerezová oceľ označovaná ako „kyselinovzdorná“.  Dobre odoláva kyselinám tvoriacim sa v komíne. Nie je náchylná k medzikryštalickej korózií pri tepelnom zaťažení. Vhodnosť použitia je do 450°C.
  • nerezová oceľ triedy 1.4828 je označovaná ako „žiaruvzdorná“. Vhodnosť použitia pre teploty do 600°C. Pri teplotách od 600°C do 950°C má vyšší sklon ku krehkosti.
  • nerezová oceľ triedy 1.4301 je vhodná na použitie pri nízkych teplotách. Pre svoju nižšiu výrobnú cenu je najčastejšie používaná ako vrchný obal pri viacvrstvových nerezových komínoch. Je vhodná aj na vložkovanie komínov pre plynové zariadenia kde sa predpokladá maximálna teplota do 250°C.

Aký druh je najlepší do komína je predmetom nekonečných diskusií a občas aj trošku zavádzajúcich argumentov. Ak sa na vec pozrieme trošku s nadhľadom, tak záver by mohol byť napríklad, že:

  • pre kúrenie pevným palivom: Pri správnom používaní komína a tiež pripojeného tepelného spotrebiča sú vhodné vložky triedy 1.4404 aj 1.4828. Ak sa v komíne často tvorí kondenzát požil by som triedu 1.4404. Ak sa bojíte vysokej teploty a budete spokojnejší, použite triedu 1.4828. Trieda 1.4828 okrem vyšších teplôt znáša aj primerané množstvo kondenzátu a naopak trieda 1.4404 okrem dobrého znášania kondenzátu znesie na určitú dobu aj vysokú teplotu (skúšobným ústavom už prešla oceľ triedy 1.4404 testom teploty 1000°C na 30min)
  • pre kúrenie plynným palivom: Použite triedu 1.4404, prípadne 1.4301 (tu však pozor na teplotu).

Pozor na nekorektnosť niektorých firiem, ktoré na kúrenie pevným palivom používajú vložky triedy 1.4301. Tieto sú na tento druh paliva nevhodné!