Ak ste sa z rôznych dôvodov rozhodli starať sa o svoj komín sami, tu je niekoľko základných bodov na čo sa zamerať.

Murovaný komín:

 Skontrolujte vonkajší povrch komína – je potrebné skontrolovať ho celý, od základov až  po ústie. Ak zistíte výraznejšiu zmenu farby povrchu v určitej časti alebo praskliny, mali by ste spozornieť. Občas sú neškodné, no často napovedajú, že sa s komínom niečo deje.

 

 

 

 

Komínové dvierka – pre veľa ľudí podceňovaná súčasť komína. Skorodované (hrdzavé), pokrútené a zle tesniace dvierka sú jednou z najčastejších závad. Správne fungujúci zámok na dvierkach vás chráni pred pretlakom v komíne pri mimoriadnych situáciách. V spolupráci s neskorodovanými a tesniacimi dvierkami zabráni rozžeravenému popolu a dymu pretlačiť sa von a spôsobiť požiar. Ak dvierka nesprávne tesnia, môže to mať značný vplyv na správne fungovanie komína.

 

 

Dymovod – správne pripojenie vykurovacieho telesa je zásadné. Uvedomte si, že je to tá najhorúcejšia časť (okrem samotného vykurovacieho telesa) celej cesty na odvod spalín! Ak sa jedná o spotrebiče na pevné palivo, teplota sa pohybuje viac ako 200°C. A pritom sa na dymovod bežne používajú nekvalitné a skorodované rúry. Aj keď je to lákavé riešenie, u vás ho nedopustite. Dymovod má byť pevný, rúry do seba dobre zapadajúce smerom od spotrebiča do komína a tiež stúpajúce smerom do komína. Ak sa nedá dymovod pohodlne rozoberať, zvážte použitie s čistiacim otvorom na jednoduchšie prečistenie a tiež vnútornú kontrolu.

 

 

Spalinová cesta (vnútorný povrch komína) – po správnom čistení má byť čistý, bez usadenín. Práve vrstva usadených splodín horenia (dechtu) je príčinou vyhorenia. Ak sa usadené sadze dajú kefou ľahko čistiť, znamená to, že komín pracuje v normálnom režime. Ak sa vrstva odstraňuje extrémne ťažko, treba ju prebíjať príp. vôbec nejde odstrániť, komín a do neho pripojený spotrebič nie sú dobre navrhnuté. Toto je však téma na samostatný rozsiahlejší článok. Ak je teda spalinová cesta správne vyčistená, pri tehlovom komíne kontrolujeme, či sa samotná tehla a tiež malta v spojoch nerozpadáva. Ak je v komíne keramická vložka, nemá byť popraskaná, spoje nie sú uvoľnené alebo dokonca rozpojené. Dym sa tadiaľ v určitých pracovných režimoch môže tlačiť von. Cez stenu môže prenikať do obytných priestorov, alebo ak je komín s izoláciou, tak do izolácie a znehodnotí ju. Tak isto kontrolujeme aj prípadnú kovovú vložku v komíne. Má byť kompaktná a neporušená v celom priebehu komína. A ak je z iného ako nerezového materiálu, kontrolujeme aj koróziu.

 

Kovový komín (nerezový viacvrstvový):

Vonkajší obal komína – je vlastne vonkajšia nerezová rúra. Leštená alebo farebne upravená. Kontrolujeme neporušenosť vonkajšieho obalu. Inak hrozí zatekanie do izolácie komína a tým jej znehodnotenie. Tiež pozor na príliš veľké lokálne poškodenie (deformácie). Môže zasahovať až do vnútorného priestoru a zmenšovať vnútorný priestor na odvod dymu.

Komínové dvierka – opäť tu platí, že majú dobre priliehať, bez deformácií a zámok má dobre plniť svoju funkciu.

Spalinová cesta (vnútro komína) – tvorí ju nerezová rúra. Povrch má byť hladký bez nalepených zbytkov horenia (dechtu). Vnútorný povrch musí byť kompaktný bez poškodenia a rozpojených dielov.

 

 

 

Pre oba typy komínov platí, že nebezpečná na vyhorenie je akákoľvek vrstva dechtu, ktorá sa nedá odstrániť. Tiež väčšia vrstva bežných sadzí. Pri vyhorení komína vznikajú teploty aj viac ako 1000°C. A tieto obyčajne nevydrží žiadna keramická alebo kovová vložka v komíne bez poškodenia a tiež murovaný komín so starším (to je už väčšina) degenerovaným vnútorným povrchom. Uvoľnený, prestarnutý alebo nesprávne inštalovaný dymovod je tiež čisté hazardovanie.

Najlepšia rada akú vám viem dať, je aspoň raz ročne nechať skontrolovať svoj komín skúseným odborníkom kominárom. A ak sa už o svoj komín staráte sámi a spozorujete niektorú z hore uvedených závad, určite ho zavolajte aspoň na poradu. Ako porekadlo hovorí „dobrá rada stojí groš“ a je určite lacnejšia ako rekonštrukcie, ktoré následne chodím robiť.

Tento návod určite nenahrádza dôkladnú kontrolu komína a spalinovej cesty. Má len zvýšiť povedomie o možných nedostatkoch komínov u tých, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli nevyužívať služieb kominárov a starať sa o svoje komíny sami.