Ak chcete byť s komínom spokojní, nestačí ho len čistiť. Musí byť vyčistený správne. V praxi sa často stretávame s „domácim náradím na čistenie komína“. Je síce lacné, ale nie vždy spĺňa svoj účel. Hlavne pri komínoch, ktoré potrebujú dôkladnejšie čistenie. Týmto „hobby“ náradím silnejšie znečistený komín nikdy nevyčistíte.

Aj pri správnom a pravidelnom používaní tepelného spotrebiča napojeného na komín odporúčame jeho odborné čistenie a kontrolu. Minimálne jedenkrát ročne. Skúsený kominár dokáže odhaliť možný problém ešte pred jeho vznikom. Tento postup je lacnejší ako následné riešenie už vzniknutého problému.

Po našej návšteve maľovať nemusíte!

Používame dokonalú techniku a postupy čistenia, preto bežne dokážeme vyčistiť komín aj krb v miestnosti úplne bezprašne. Čistili sme už pri snehobielych stenách a na bielych plávajúcich podlahách.

Zákonné lehoty na čistenie komína sú:

Ak máte spotrebič do výkonu 50kW:

– jedenkrát za štyri mesiace, ak sú spaľované tuhé alebo kvapalné palivá

– jedenkrát za šesť mesiacov, ak sú spaľované plynné palivá a komín nemá inštalovanú vložku

– jedenkrát za dvanásť mesiacov, ak sú spaľované plynné palivá a komín má inštalovanú vložku

(Vložkou sa rozumie vložka z akéhokoľvek materiálu schváleného na daný typ spotrebiča

a paliva. Či už sa jedná o keramickú, kovovú, plastovú alebo inú.)

Ak máte spotrebič s výkonom nad 50kW:

– jedenkrát za dva mesiace, ak sú spaľované tuhé alebo kvapalné palivá

– jedenkrát za šesť mesiacov, ak sú spaľované plynné palivá

kotol, krb a krbová vložka, kachle, sporáky na drevo, uhlie alebo pelety sú spotrebiče s výkonom do 50kW na pevné palivo v domácnostiach

zákonná lehota je teda jedenkrát za 4 mesiace

 

 

plynový kotol alebo ohrievače vody „quadrika“ sú spotrebiče s výkonom do 50kW na plynné palivá

zákonná lehota je:

– ak má komín vložku jedenkrát za 12 mesiacov

– ak komín nemá vložku (staršie murované komíny) jedenkrát za 6 mesiacov

Tieto lehoty platia aj v prípade, že máte v návode od výrobcu uvedené dlhšie lehoty čistenia komína. Potvrdenie vydávané po následnej kontrole komína je platné iba v hore uvedených lehotách.

Cena za najbežnejšie čistenie a kontrolu komína je 15 – 20 €.

V prípade kompletného čistenia a kontroly komína, dymovodu a pripojeného tepelného spotrebiča sa cena pohybuje od 35 €.